Na izvorištu u Sikirevcima nalazi se najveći izvor pitke vode u Brodsko-posavskoj županiji, a čijim bi se kapacitetom, odnosno vodom, mogla opskrbljivati cijela Slavonija. Velika vrijednost vode s ovog izvorišta je i ta što zbog svoje iznimne kvalitete ne zahtijeva skuplju, već povoljniju obradu kojom bi postala prikladna za piće i distribuciju stanovnicima naše županije.

Kako bi se voda sa izvorišta crpila, u Sikirevcima su izgrađeni potrebni objekti koji su temeljno financirani iz sredstava naknada za vode koje plaćaju građani. S tim sredstvima raspolažu Hrvatske vode na način da ih ulažu u izgradnju ovakvih objekata. Nakon izgradnje, Hrvatske vode trebaju dati izvorište i građevine u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga na čijem se području nalaze, dakle Vodovodu Slavonski Brod. U slučaju Sikirevci, Hrvatske vode to nisu nikad učinile.

Usprkos tome što se izvorište Sikirevci ne nalazi na području jedinice lokalne samouprave Vinkovci niti na području Vukovarsko-srijemske županije, njime upravlja Vinkovački vodovod koji vodu s našeg područja naplaćuje stanovnicima naše Brodsko-posavske županije.

Zašto su i po kojoj osnovi Hrvatske vode izdale dozvolu Vinkovačkom vodovodu za upravljanje vodocrpilištem u Sikirevcima kada zakonsko pravo na to isključivo ima Vodovod Slavonski Brod? Zašto su Hrvatske vode istovremeno odbile izdati dozvolu Vodovodu Slavonski Brod koji na to ima puno zakonsko pravo?

Da je situacija obrnuta, bi li Hrvatske vode ili Vinkovački vodovod, dopustili da sa izvorišta na području grada Vinkovaca ili Vukovarsko-srijemske županije njihovim stanovnicima, vodu naplaćuje Vodovod Slavonski Brod?

Kako bi se postigao dogovor oko razrješavanja navedenih postojećih problema regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima, gradonačelnik Mirko Duspara sastao se sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda, Davorom Vukmirićem.

Hrvatske vode predložile su osnivanje zajedničke tvrtke Vodovoda Slavonski Brod i Vinkovačkog vodovoda pod čijom formom bi se samo prikrilo i osiguralo nezakonito upravljanje Vinkovačkog vodovoda nad vodocrpilištem u Sikirevcima.

Sva rješenja koja su dosad predlagana, pa tako i ovo zadnje, pristrana su i nisu na dobrobit  i korist stanovnika naše županije i Vodovoda Slavonski Brod. S pravom se pitamo dokad će Vlada Republike Hrvatske, dopuštati da se u ovom slučaju postupa jednostrano i mimo zakona?

Gradonačelnik Mirko Duspara je dosada ustrajno zahtijevao i inzistirao da se stanovnicima naše županije i Vodovodu Slavonski Brod, vrati nazad što je njihovo. No, prvi odgovorni za rješavanje ovog problema, Hrvatske vode, okreću glavu i ne žele postupiti sukladno zakonu, što se može protumačiti jedino kao njihovo pogodovanje Vinkovačkom vodovodu.

Grad Slavonski Brod nije pristao niti će pristati na prijedloge koji nam se uporno nameću za osnivanjem zajedničke tvrtke. Za takvim osnivanjem nema nikakve logične niti realne potrebe jer zakonski jedini mogući ovlašteni upravitelj izvorišta Sikirevci, koje se nalazi na području naše županije, može biti samo Vodovod Slavonski Brod.