Na današnji dan, 15. siječnja 1992. godine, prije 26 godina u jeku Domovinskog rata Republiku Hrvatsku je priznalo dvanaest država tadašnje Europske zajednice (Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska, Norveška i Švicarska), a Njemačka je taj dan uspostavila i diplomatske odnose s Hrvatskom te je njezina odluka o priznanju stupila na snagu. Od tada se ovaj dan obilježava kao Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Prvo priznanje za Hrvatsku, od međunarodno priznate države, došlo je od Islanda koji je to učinio 19. prosinca 1991. Ključnu ulogu u procesu priznanja odigrale su Njemačka, koja je odluku od priznanju donijela isti dan kada i Island, te Sveta Stolica koja je to učinila 13. siječnja 1992.

Hrvatsku je, do kraja siječnja 1992. godine, priznalo još sedam zemalja, a prva azijska i islamska zemlja koja je to učinila, ne računajući Tursku, je bio Iran, a od afričkih zemalja Egipat. Nakon primanja u Ujedinjene narode, u svibnju 1992. godine, Republiku Hrvatsku su priznale i velike svjetske sile Rusija, Sjedinjene Američke Države, Japan i Kina. Do 31. prosinca 1995. godine Hrvatsku su priznale 124 države, a s većinom njih Hrvatska i danas održava dobre diplomatske odnose.

Prošle godine, diljem zemlje svečano je obilježena 25. obljetnica međunarodnog priznanja Hrvatske.