Mirko Duspara

Biografija

Rođen sam 21. kolovoza 1961. u Derventi, a s obitelji sam se 1963. preselio u Gornju Vrbu. Po zanimanju sam specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Godine 1987. počinjem raditi u Medicinskom centru Slavonski Brod.

Dragovoljac sam Domovinskog rata. 1991.godine bio sam pripadnik Saniteta 139. i 108. brigade Hrvatske vojske i  liječnik sam prve crte KAMA u Specijalnoj policiji. Ponosan sam što mogu reći da sam sudjelovao u akciji „ Bljesak“, te mnogim drugima akcijama Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Prošao sam brojna ratišta u istočnoj i zapadnoj Slavoniji, na Prevlaci, u Karlovcu, na Velebitu…

U vojnoj službi ostao sam aktivan do završetka Domovinskog rata.

Zbog ratnih okolnosti specijalizaciju u Zagrebu završio sam 1996. i tada stječem titulu specijaliste anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja.

Mijenjamo grad nabolje